Sla navigatie over en ga naar de inhoud

Samenlevers

De wettelijke regels die voor gehuwden en geregistreerde partners gelden, zijn niet automatisch van toepassing op samenlevers zonder contract. Zo geldt er bijv. geen alimentatieverplichting tussen samenlevers. Ook is er niet automatisch een gemeenschap van goederen. Vaak zijn er vermogensverschuivingen tussen samenlevers: de een investeert priv├ęvermogen in bijv. een huis dat op naam van de ander staat. Als er geen afspraken zijn gemaakt, heeft de partner die ge├»nvesteerd heeft niet automatisch een recht op vergoeding daarvan, bij het uiteengaan.

Dit is alleen anders wanneer bijv. een huis op beider naam is aangekocht, of wanneer er afspraken zijn gemaakt in een samenlevingsovereenkomst. Ook voor deze overeenkomst geldt een grote mate van contractsvrijheid: de samenlevers kunnen daarin dus maatwerk-afspraken maken over alle onderwerpen die na verbreking van de samenleving kunnen spelen. Zij kunnen bijv. ook afspreken dat (hoeveel en hoelang) er alimentatie wordt betaald bij het uiteengaan. Omdat ongehuwden geen wettelijke erfgenamen zijn van elkaar, is het ook aan te bevelen om testamenten te maken.

Voor samenlevers geldt wel de wettelijke verplichting om een ouderschapsplan op te stellen bij het uiteengaan. Daarin moeten o.a. afspraken worden opgenomen over de kinderalimentatie.